Steinkauz

Steinkauz

 

Technik:   Aquarell
Jahr:   2004
Preis:   590,- Euro